• Pavla Mazalová - AK Šumperk
  Mgr. Pavla Mazalová
  Advokátní kancelář

Kdo jsem já?


Studia práv jsem ukončila v roce 1993 na Masarykově univerzitě v Brně. Advokátní kancelář provozuji od roku 1997. V roce 2007 jsem byla oceněna Českou advokátní komorou za příkladnou reprezentaci advokátního stavu.

Moje advokátní kancelář patří mezi advokátní kanceláře preferující individuální přístup ke každému klientovi.

Jsem připravena poskytnout právní pomoc v širokém spektru právního řádu jak podnikatelům, tak jednotlivcům při řešení jejich postavení v občanskoprávních vztazích.

Moji stálou prioritou je řešení sporu mimosoudní cestou.

Pavla Mazalová

Právní služby služby


Občanslké právo

Občanské právo

 • občanské právo, zejména závazkové právo
 • odpovědnost za vady
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • právo na ochranu osobnosti
 • sepis smluv (kupní, darovací, nájemní, podnájemní, věcná břemena, zástavní právo)
 • nároky poškozených
 • zastupování před katastrálním úřadem
Obchodní právo

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy
 • odpovědnost za vady
 • obchodní společnosti
Rodinné právo

Rodinné právo

 • společné jmění manželů
 • rozvod manželství
 • úprava práv a povinností k nezletilým dětem (úprava styku, výživné)
Trestní právo

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
Trezor a úschova

Trezor a úschova

 • příjem finančních plnění,listin či jiných plnění – fyzicky do trezoru nebo na depozitní účty vedené u UniCredit bank as..

Ostatní poskytované služby


Fotogalerie


0
0
0